hits

KONTANTSTØTTEN BØR FJERNES!

KONTANTSTØTTEN BØR FJERNES!

Bør kontantstøtten forsvinne?

Nei det synes jeg absolutt ikke at den bør.

I påvente av barnehage plass så er jo de pengene en ressurs for tapt arbeidsinntekt, og man blir jo ikke rik av de 7500 kronene man får. Det er jo bare en fordel for barna at de heller får være lenger hjemme med en av foreldrene, enn at de skal måtte bli sendt til en dagmamma for 2-3 måneder før di igjen på ny skal måtte starte med enda en tilvenning i barnehage etterpå.

Er det bedre at barna blir noen kaste baller i mellom tiden?

Skal vi ikke gjøre barna trygge på plassen de skal være når mamma eller pappa er på jobb?

Mange mener man betaler friske mennesker for og gå hjemme, mens de syke må jobbe?

Det er jo ikke det dette handler om, dette handler om at foreldre skal kunne få mer tid med barna sine før de sender dem i barnehagen. Kontantstøtten er jo ikke noe man får over lang tid, man får det i maks 11 måneder så det vil si at man da må komme seg i ut i jobb på et tidspunkt. Kontantstøtten gir flere muligheten til og være hjemme med barna så de blir mer modne for og gå i barnehage.

Jeg synes kontantstøtten er noe man bør tjene seg opp til sier noen!

Men når man jobber og bidrar med skatt så har man vel tjent seg opp til og kunne få denne muligheten eller? Så de som ikke er i jobb på grunn av utdanning under svangerskap/permisjon bør ikke få denne muligheten da altså med andre ord. Det blir jo feil i mine øyne, man må da kunne starte er sted.

Man bør ha fokuset på barnet og ikke på hva som er best for foreldre, ja noen kan kanskje utnytte seg av dette systemet men til syvende og sist så gjør vel ikke flertallet dette, dette er en unik mulighet for alle parter å ikke minst mer trygghet for barnet.

Også må man tenke på at det faktisk er mange som jobber selv om de får kontantstøtte, men at de da må jobbe kvelder og helger i påvente av barnehage plass. så da får barnet mer tid med mor på dagtid og på kveldstid mer tid med far. Så i en overgangsfase bør jo absolutt dette være en vinn/vinn situasjon for barnet som får en god å trygg overgang fra hjem til barnehage.

Design laget av Silje Lien Design